Encounter divadelní festival

Vizuální identita

Encounter, festival Brněnských studentů, s podnázvem Kontrasty. Typografické řešení s podpůrnými tvarovými prvky a symboly. Zdánlivý chaos v informační architektuře vybízí ke hře, diskuzi. Stěžejním prvkem, který usnadňuje rozeznání této identity, je tvar, symbolizující otevřený a uzavřený prostor. Vizuální identita obsahuje plakáty, vstupenky, buttony, programy, letáky, ale také webovou stránku. Prvky v identitě nemají pevný řád, lze jim přiřadit různá umístění